– Gjennom ulike prosjekter bidrar vi til at flere tusen mennesker har gratis tilgang til robåter, seilbåter og turer på fjorden hele året. 

Sleeve

Oss

Barndomsvennene Trond Haakstad, Vegard Arnhoff, Borge Bringsværd dy. og Daniel Novello står bak Drøbak Kystlag. Stiftet nyttårsaften 2020. Alle fire hadde tilbrakt store deler av året på fjorden siden de var små. Sterke naturopplevelser, mestring, tradisjoner og kunnskap var stikkord i et større prosjekt som skulle handle om å dele alt dette med så mange som mulig. Uansett utgangspunkt.

Vennene var overbevist om at flere ville ha nytte av å få tilgang til den største arenaen for friluftsliv i Frogn kommune. Nemlig Drøbaksundet.

Metode

Vår metode er enkel. For at kystlagets innsats skal gi varig effekt, ser vi nytten av å lære opp foreldre, besteforeldre, barn, ledsagere, lærere og brukere slik at disse igjen kan lære opp andre. Initiativ og gjennomføring av prosjekter er nyttig kunnskap for alle.

Helårsaktiviteter

Gjennom ulike prosjekter rettet mot ulike målgrupper bidrar vi til at flere tusen mennesker har gratis tilgang til robåter, seilbåter og turer på fjorden hele året. I tillegg arbeider vi nært med institusjoner som skoler, kommuner, flyktningemottak og andre frivillige organisasjoner i regionen. Dette samarbeidet gir målgrupper med særskilte og sammensatte behov den samme tilgangen til fjorden og det maritime friluftslivet som andre.

Sikkerhet

Kystlaget tok tidlig kontakt med Sjøfartsdirektoratet for veiledning rundt gjeldende lovverk og forskrifter som omhandlet vår drift. Samtidig kontaktet vi ledende forsikringsselskaper og sørget for at alle aspekter ved drift av prosjektet var forsikret. Prosjektgruppen laget i tillegg en plan HMS som baserer seg på Forbundet Kystens HMS veileder for lokale Kystlag. Prosjektet har hatt gode rutiner for tilsyn av båter og materiell som har vært benyttet under prosjektet. Vi har etablert vaktlister og har hatt god beredskap gjennom prosjektets varighet.

Økonomi

Drøbak Kystlag har søkt og mottar støtte fra Stiftelsen Dam, Sparebankstiftelsen DNB, Gjensidigestiftelsen og Lotteri- og Stiftelsestilsynet. Prosjektene har blant annet handlet om tilgang til båter under og etter pandemien og opplæring i båtbruk. Det er også prosjekter som retter seg mot eldre og prosjekter som retter seg mot barn og unge med konkrete mangfolds- og inkluderingstiltak. Kystlaget har eksternt regnskapskontor og alle prosjektregnskapene attesteres av revisor.

Ringvirkninger

Tilbakemeldingene er så langt vært utelukkende positive i befolkningen. Det synes å være gode ringvirkninger på flere plan. Blant annet har bruken av tilbudet etablert seg i flere lag av befolkningen. Uten at det kan dokumenteres vitenskapelig, synes alle samfunnslag å være representert som brukere. Majoriteten av brukerne har hatt liten eller ingen kunnskap om båtbruk og disponerer ikke egen båt. Andelen brukere som trenger opplæring og veiledning er fremdeles høy.

Det synes å være noe overvekt av kvinner 25+ i seilopplæringen. Robåtene har hatt en noe større andel menn i alderen 45+. Seilbåtene er ofte benyttet i samarbeid med institusjoner der kun barn og unge har vært ombord under veiledning av instruktør i sikringsbåt. Den siste tiden har Kystlaget anskaffet eller har til disposisjon noe større båter som egner seg bedre til familier og mindre grupper. Kystlagets aktiviteter bidrar i stor grad til å øke kjennskap, kunnskap, identitet og holdninger til kystkultur i bred forstand.

– Vi tar vare på viktig maritim kulturarv og tilrettelegger og stimulerer til aktivitet på og langs fjorden.

Kystlaget er en aktiv og fremtidsrettet ambassadør for bredde, mangfold og rekruttering til all kystkultur og aktivitet.

Videre

Båter og båtplasser er knappe goder i Oslofjorden. Det produseres for få «rimelige» kvalitetsbåter og etableres færre båtplasser enn markedet ønsker. Hos mange er også kunnskapen om båtbruk lav. Derfor treffer Kystlagets tiltak så godt. Den fysiske og psykiske helseeffekten av seiling og roing er åpenbar. Dessuten er båter under seil og årer den mest bærekraftige måten å bevege seg på sjøen på. Vi har mange brukere på de samme båtene og noen av våre båter har moderne elektriske motorer.

Tradisjonshåndverk

Drøbak Kystlag restaurerer også en gammel Kogg som er bygget på Husvikholmen i Drøbak i 1949. Hver uke samles en gjeng entusiaster og gjør en innsats. Målet er at den gamle trebåten skal sjøsettes til sommeren og lånes ut til alle. Dette er særlig et tiltak rettet mot seniorer, men er naturligvis åpent for alle. Bredden i brukergruppene er viktig for trivselen. Overføring av kunnskap om tradisjonshåndverk er i fokus.

Trygg

Vi ønsker at arbeidet med sikkerhet til sjøs prioriteres høyt. Derfor tilrettelegger vi sammen med samarbeidspartnere ulike aktiviteter som skal trygge barn og unge i kontakten med vann.

Nytt

Spennende måter å drive aktivitet på sjøen på er alltid interessant for oss. Derfor tilbyr vi nå «Wings» som er oppblåsbare vinger som gir fremdrift til en foil på sjøen eller skøyter, ski eller snowboard på snø. Opplæringen er rettet mot unge, men alle er velkommen til å låne utstyret av oss om de ønsker å teste dette.

Motor vehicle, Automotive tire, Wood
Body of water, Cloud, Sky, Plant, Atmosphere, Building, Window, Dusk, House
Boats and boating--Equipment and supplies, Naval architecture, Water, Boat, Watercraft, Vehicle, Mast
Motor vehicle, Automotive tire, Wood
Body of water, Cloud, Sky, Plant, Atmosphere, Building, Window, Dusk, House
Boats and boating--Equipment and supplies, Naval architecture, Water, Boat, Watercraft, Vehicle, Mast
Green, Rectangle

Våre prosjekter er støttet av

Bird
Font
Gesture, Font